• חקלאות

  החקלאות בחוף השרון

   

  קצת היסטוריה

  בתקופת המנדט, בתחילת שנות העשרים, עבר אזור השרון תהליך פיתוח. גורמים מההתישבות היהודית החלו לבצע קידוחים עמוקים בשטחי אדמות החול האדום שבמרכז השרון, במטרה לנצל את פוטנציאל מי התהום של השרון, שזה אך נתגלה דבר קיומם. הדבר שינה לחלוטין את ערכן של האדמות, ברובן אדמות חמרה (חול אדום), שעד אז נתפסו בעיני התושבים כזיבורית.

  עם גילוי מי התהום והיכולת לנצלם, הפך השרון אידאלי לגידול הדרים. ענף הפרדסנות התפתח במהרה והפך לגורם כלכלי מרכזי באזור, ולמעצב תבנית הנוף. באגן נחל פולג התפתחו הפרדסים במהירות, יחד עם התפתחות ההתישבות באזור.

  החקלאות היתה מרכז הפעילות הכלכלית בחוף השרון, עד לתחילת המאה הזו. יחד עם משבר המים, אשר הביא לעליית מחירי המים, ושינויים כלכליים נוספים בארץ בכלל בחקלאות בפרט, ננטש לאט לאט ענף ההדרים, ורבים מהחקלאים הותיקים עברו הסבה מקצועית.

  החקלאות של חוף השרון כיום ובעתיד

  אולם החקלאות לא פסה לעולם, אלא משנה צורה, ולאחרונה עוברת התאמה לצרכים ולמציאות הכלכלית החדשה

  בחוף השרון ישנם מגדלי פירות אקזוטים בחממות, מגדלי תבלינים, מטעי אבוקדו, שטחי תפוח אדמה, מגדלי דשא לגינון, מגדלי פרחים, מגדלי מספוא. ישנם עדיין לולים בחוף השרון, והרפתות עברו התאמה לעידן המודרני: רפת גדולה ומשותפת למספר קיבוצים הוקמה במקום הרפתות הקטנות.

  ישנה גם התפתחות של ענפים חדשים: מטעי זיתים, חוות סוסים.

  ככלל, החקלאות נתפסת לא רק כענף עסקי, או תעסוקתי, אלא חלק מתפיסה אידאולוגית ציונית, אליה מתווספת כיום התפיסה שהחקלאות היא דרך נוספת לשימור הסביבה הירוקה של המועצה, הריאה הירוקה של גוש דן.

  החקלאות בחוף השרון לא גוועת, אלא תופסת כיוונים חדשים וחדשניים, וזוכה לעידוד ממוסדות המועצה.

  Site design by Amit Shamis | visionbyamit.com