לאור המצב הבטחוני, אנחנו ממתינים לשינוי חקיקה בעניין דחיית יום הבחירות

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו בתאריך 31.10.2023

להרחבה ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות,) התשי"ח-,1958 שהינו המקור החוקי לכללים, דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הועד המקומי ועוד. מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים - יחידת המפקח על הבחירות,

בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior/govil-landing-page

למידע ושאלות לגבי הבחירות ניתן לפנות ללירז אונגר, המרכזת את נושא הבחירות  במייל: [email protected]

מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים:

דוד סלבין

חברי ועדת הבחירות שנבחרו על ידי מליאת המועצה הם:

אבנר פוקס

גוטספרוכט שמעון

סיגל חנניה

הודעה בנושא הגשת מועמדויות:

 

להלן חוברת הסברה אודות הבחירות: קובץ חוברת הסברה- לחצו כאן

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת מועמדות לראשות המועצה, לרשימות מועמדים לנציגות היישובים במועצה ורשימות מועמדים לוועד המקומי ביישובים.

הודעה על חלוקת החוברות - לחצו כאן