תושבים יקרים,

 

בימים אלה פתחנו באתר המועצה דף ייעודי לאירועים פרטניים בחלוקה ליישובים,

הצורך עלה מהרצון לרכז במקום אחד את הפעילויות היישוביות לטובת התושבים.

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בכל אחד מערוצי הפנייה אלינו,

 

מחלקת שירות ומידע.