אגרת ביוב 

תושב/ת יקר/ה

חישוב אגרת הביוב הינו בהתאם ל"כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב

במועצות אזוריות), תשע"ח-2017 ( להלן: "התקנות")

נביא לידיעתכם כי, חיובי אגרת הביוב הינם בהתאם לצריכות המים המתקבלות ע"י האגודות.

יובהר כי המועצה אימצה לטובת התושבים 2 מנגנוני הפחתה כפי שיפורט להלן :

הצריכות מתחלקות  לחודשי חורף וחודשי קיץ.

  • עבור חודשי החורף שהם החודשים "דצמבר, ינואר, פברואר, ומרץ" מחייבים ב – 90% מהצריכה הגולמית.
  • עבור חודשי הקיץ שהם : אפריל, מאי, יוני, יולי, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר אנו מחשבים ממוצע צריכות שהצרכן צרך בחודשי החורף.

            ממוצע זה נקרא "ממוצע חורף" .

החישוב מתבצע ע"י סך צריכות החורף הגולמיות , חלקי מס' הימים שהיו בחודשי החורף

כלומר : דצמבר+ינואר+פברואר+מרץ

                           121 ימים

ולאחר מכן, אנו מכפילים את ממוצע החורף היומי שהתקבל עבור הצרכן במספר הימים שיש בחודש אותו אנו מחייבים. לדוגמא : באפריל נכפיל ב 30 יום, במאי נכפיל ב 31 יום וכן הלאה..

לאחר שמתקבלת הצריכה הגולמית, והצריכה לפי ממוצע החורף שחישבנו – אנו מחייבים את הצרכן לפי הנמוך מבניהם.

בנוסף, קיים גם מנגנון הפחתה נוסף  - אישור מכון התקנים : (אשר יכול להתאים לבעלי גינות גדולות)

על אף האמור לעיל ובהתאם לכללי הרשויות המקומיות בעניין ביוב,  תושב אשר ימציא למועצה אישור ממכון התקנים הישראלי ובו נקבעה

כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל יחויב בהתאם לאישור הנ"ל. יובהר כי הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי יחולו על התושב.

לבירורים / הבהרות ניתן לפנות למחלקה במענה הטלפוני 09-9596521 או לכתובת המייל [email protected]

 

שמירה

 

שילוט