הנוער במועצה אזורית חוף השרון יגבש את זהותו האישית והקבוצתית מתוך חיבור ושייכות לקהילה ולשורשים היהודיים והציוניים.
הנוער במועצה ינקוט עמדה, יחווה, יזום ויוביל עשייה משמעותית המבטאת אחריות ומעורבות חברתית לקהילה ולמדינה.
מחלקת נוער חוף השרון הינה גוף מקצועי, המוביל את תחום החינוך הבלתי פורמאלי בחוף השרון תוך שותפות עם גורמים בקהילה, מתוך מטרה להעצים את בניה נוער והמסגרות הקבוצתיות בקהילה.

דמות בוגר חוף השרון:

 • בוגר/ת המועצה אזורית חוף השרון יהיו חברותיים, רגישים, מקבלים את השונה, ואקטיביים לנעשה בסביבתם ובמדינה – החוצה
 • בוגר מועצה אזורית חוף השרון יהיה אסרטיבי, בטוח ביכולתו, בעל חשיבה עצמאית וביקורתית, ישאף להגשמה עצמית – אישי
 • בוגר מועצה אזורית חוף השרון יהיה עניו, מרוצה מהחיים ובעל רוח נעורים – אישי
 • בוגר חוף השרון יראה את כולם שווים וכבוד האדם כערך עליון.

לצורך מימוש תכניותינו מחלקת נוער חוף השרון שמה לעצמה שלוש רגליים מרכזיות שבהם נתמקד:

 • מעורבות אחריות חברתית ועשייה התנדבותית
 • בניית ארגז כלים לחיים
 • חיבור וגיבוש בני הנוער במועצה

הערכים שלנו:

 • אהבת הארץ – אחריות אישית וקבוצתית
 • ייחודיות
 • עצמאות
 • דמוקרטיה
 • מנהיגות- צוות נוער חוף השרון יעודד נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות ע"י התנסות בניהול עצמי, בהובלה ובניהול פרויקטים חברתיים תוך מחויבות אמיתית.
 • מעורבות- צוות נוער חוף השרון יעודד מעורבות ועשייה בתוך ולמען הקהילה

עבודת מחלקת הנוער נעשית בשני מישורים עיקריים:

 1. חיזוק פעילות הישובי : חיזוק רכז/מדריך הנוער ביישוב, חיזוק ועדת הנוער, קידום נושא הנוער ביישובים , התאמת מבנה ומסגרת פעילות המתאימה ליישוב.
 2. יצירת מסגרת פעילות מועצתית המשלימה לפעילות הישובית והתנועתית .

 

קווים מנחים:

 •  מחלקת הנוער מחנכת לפיתוח מנהיגות נוער צעירה, לזיקה ולתרומה לקהילה ולאהבת הארץ.
 •  מחלקת הנוער מאגדת את כל פעילות הנוער בחוף השרון, קרי – תנועות נוער ומועדוני נוער, ואחראית ליצור מסגרות נוספות, קרי – קבוצות מנהיגות, קבוצות עניין ופרויקטים מיוחדים.
 • מחלקת הנוער יוצרת שותפות בין כל יישובי חוף השרון, ללא הבדל צורת התיישבות, מצב סוציו אקונומי, תנועת נוער או אמונה דתית.
 • השותפות היא דו צדדית ומחייבת את הישובים לקחת חלק פעיל במסגרות מחלקת הנוער, כפי שיפורט בהמשך.
 • מחלקת הנוער שמה לעצמה כמטרה לחזק את פעילות הנוער בכל ישוב וישוב, ע"פ תרבותו ומסורתו, ובד בבד – ליצור מסגרת פעילות אזורית משותפת משלימה תחת הכותרת: "נוער חוף השרון".
 • כתפיסה – מחלקת הנוער מאמינה באחריות ובמעורבות של כל הלוקחים חלק במלאכה, ולכן צורת העבודה, החשיבה, התכנון והביצוע היא צוותית של כל השותפים בעשייה החינוכית: מדריכי הנוער, קבוצות הנוער, נאמני הנוער וכו'
 • כתפיסה, מחלקת הנוער מאמינה, שחינוך והדרכת נוער היא מקצוע ודרך חיים!  שמדריך נוער ראוי שיהיה אדם בעל שיעור קומה, מוכשר בתפקידו, מחויב לעבודתו לתקופה של שנה מלאה לפחות. מדריכי הנוער מחויבים בהשתתפות בצוות הרכזי הנוער המועצתי, בהכשרה לתפקידם ובהנחיה אישית לאורך כל תקופת עבודתם .

תנאים להשתתפות ישוב במסגרת הפעילות של מחלקת הנוער: קיום ועדת נוער / ועדת הורים / רכז חינוך בישוב, המחויב לפעילות הנוער בישוב

בעל סמכויות שניתנו לו ע"י הקהילה ומזכירות הישוב:

 •  קיום תקציב נוער ההולם את צורכי בני הנוער וכמותם.
 •  קיום מועדון לפעילות ההולם את צורכי בני הנוער וכמותם.
 • מדריך הנוער נבחר ע"י ועדת הנוער ביישוב / רכזת החינוך בשיתוף מחלקת נוער.
 • קליטת מדריך נוער העונה על דרישות התפקיד, מקובל על צוות הנוער, ומחויב למסגרת המועצתית.
 •  רכז/מדריך הנוער שותף פעיל במעגל רכזי הנוער.