תושבים יקרים, שימו לב!

  • מערכת הביוב הציבורית הינה באחריות המועצה בלבד.
  • בכל תקלה במערכת הביוב הציבורית יש לפנות למוקד המועצה.
  • אין לבצע תיקון במערכת הביוב באופן עצמאי. לא יינתן החזר כספי ו/או שיפוי על ידי המועצה בגין כל תיקון שיבוצע על ידי תושב.