מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

אביה אנג'ל דרוקס

מנהלת המחלקה לגיל הרך
 

מפקחת מטעם משרד החינוך: אתי ענבר

מועד רישום לגנים:

מועדי הרישום נקבעים ע"י משרד החינוך ומתקיימים בחודשים ינואר פברואר
הרישום לגנים גילאי חובה, גילאי טרום חובה, גילאי טרום טרום חובה, יתקיים במתחם הגנים בכל ישוב ע"י רכזת גני הילדים בישוב.

מערכת הגנים בגוש חוב"ב (בצרה, חרוצים ובני ציון) פתוחה לבחירת התושבים.

הרישום לגנים ברשפון ואודים יתבצע באמצעות האתר ולגנים בבצרה ובכפר נטר הרישום יתבצע באתר ובמשרדי המועצה.

בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד וכתובת מגורים במועצה.
תושב חדש: יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.

הישארות שנה נוספת בגן

ניתן לשקול הישארות שנה נוספת בגן חובה בלבד לילדים הצעירים בשנתון (ילידי ספטמבר, אוקטובר, נובמבר דצמבר). ההמלצה להישארות תינתן בהחלטה משותפת של ההורים, הגננת ופסיכולוגית הגן. הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן לא יאוחר מתחילת חודש פברואר.

נוהל העברה בתוך תחומי המועצה

לטופס בקשת אישור העברת גנים בתחומי המועצה לחץ כאן 

אישור לימודי חוץ

לטופס בקשת אישור העברת גנים מחוץ לתחומי המועצה לחץ כאן

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב