מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

 

לחוברת הרישום לחץ כאן

להסבר על תהליך הרישום  - לחץ כאן

לרישום המקוון (19.02-03.03.24) - לחץ כאן

 

 פרטיים כללים על גני הילדים:

במועצה האזורית חוף השרון 23 גני ילדים מוכרים ורשמיים ע"י משרד החינוך,  המועצה עובדת במודל ניהול דו- רובדי, ברוב ישובי המועצה מפעילה הקהילה את המערכת לחנוך הגיל הרך.

במושבים בצרה וכפר נטר מפעילה המועצה את הגנים באופן ישיר. 

מועד רישום לגנים:

החל משנת הלימודים תשפ"ד הרישום לכל גני  הילדים ברחבי המועצה יעשה באופן מקוון (מושבים וקיבוצים). הרישום המקוון הוא לתושבי המועצה בלבד. מי שאינו רשום במועצה לא יופיע  אוטומטית באתר הרישום ולכן עליו לבצע רישום ידני במשרדי המועצה.

 בהחלטת משרד החינוך יחל הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה ביום חמישי א' בשבט תשפ"ד 11.1.2024 ויימשך עד ליום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד 31.01.2024.

גילי הרישום:

חובת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה חלה על ילדים מגיל 3 ואילך הנולדו בתאריכים  כמפורט להלן:

גיל 5   1 בינואר2019- 31 בדצמבר 2019            י"ד בטבת התשע"ט – כ"ג בטבת התש"פ

גיל 4   1 בינואר 2020 – 31 בדצמבר 2020          כ"ד בטבת התש"פ – ג' בטבת התשפ"א

גיל 3   1 בינואר 2021 – 31 בדצמבר 2021         ד' בטבת התשפ"א -ט"ז בטבת התשפ"ב

 

הרישום לגני המועצה מחייב את כל הילדים. על  ההורים לרישום את ילדיהם בכל שנה מחדש.

בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד.

 

תושבים חדשים : 

לפני הרישום  יש  למלא טופס בקשת הרשמה לתושבים חדשים בתחומי המועצה קישור לטופס  לחצו כאן 

למילוי הטופס יש להצטייד בביטול רישום מהרשות אותה עזבתם, בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.

ילדי חוץ:

הורה שאינו תושב המועצה המבקש לרשום את בנו/ בתו לגנים בתחומי המועצה יפנה לרכזת לגיל הרך ביישוב בו רוצה להירשם. לאחר אישורה ימלא טופס בקשת תושבי חוץ  לחצו כאן  למילוי הטופס יש להצטייד באישור הרכזת  ואישור לימודי חוץ מהרשות אליו הוא שייך.

תושבי חוץ המתגוררים מחוץ לתחומי המועצה מחוייבים בכל שנה מחדש באישור לימודי חוץ מהרשות בה הם רשומים בתעודת הזהות.

חריגי גיל :   

בהחלטת משרד החינוך החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתקבל רישום של מי שתאריך לידתו מאוחר מ 31.12.2021, יובהר כי לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו מ1.1.2022 עד 15.1.2022 (כולל).

הישארות שנה נוספת בגן:

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנת לימודים נוספת היא תהליך שנעשה בשיתוף הגננת, פסיכולוגית הגן, גורמים נוספים המכירים את הילד והוריו. בכל מקרה יש לבצע הרשמה לכיתה א'.  ההחלטה על שנת לימודים נוספת בגן נקבעת בוועדה מקצועית בשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח).

בהתאם להחלטת הועדה ,הרישום לשנה נוספת בגן ולגריעת הילד/ה ממערכת בית הספר יעשה ידנית רק לאחר קבלת ההחלטה ולא במעמד הרישום.

 

ילדים הנזקקים לעזרה רפואית:

הורים שילדם/תם נזקק/ת לתמיכה רפואית בגן יציינו זאת במעמד הרישום, 

כמו כן יש להציג אישור רופא עדכני המפרט את המחלה ואת התמיכה הנדרשת.

לפרטים נוספים בנושאי פרט  ניתן לפנות לדנה דרורי – מנהלת מח' פרט באגף החינוך דרך מערכת הפניות באתר המועצה.לפתיחת פנייה לחצו כאן 

 במידה ונדרשות התאמות נגישות עבור הילד.ה או ההורה יש למלא טופס מקוון לטופס לחצו כאן

בקשות העברה בתוך תחומי המועצה 

הורה המבקש לרשום את בנו/ביתו לגן הנמצא בתחום המועצה אך אינו אזור הרישום שלו (מישוב לישוב בתוך תחומי המועצה), יגיש בקשה מנומקת בכתב למחלקת החינוך הטופס יפתח ב1/2/24 ויסגר ב30/3/24.

לטופס בקשת אישור העברה בתחומי המועצה לחץ כאן  

 

אישור לימודי חוץ לתושבי המועצה 

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לגן מחוץ לתחומי המועצה יגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  

לטופס בקשה לאישור תושבי מועצה ללימודים חוץ לגני ילדים לחצו כאן 

אישור לימודי חוץ תושבי מועצה מסגרת בזרם החינוך הדתי 

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לגן מחוץ לתחומי המועצה מסגרת בזרם החינוך הדתי יגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  

לטופס בקשה לאישור תושבי מועצה ללימודים חוץ מסגרת בזרם החינוך הדתי  לגני ילדים לחצו כאן 

 

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב

בכל שאלה או בקשה צרו קשר ונחזור אליכם. לפניה מקוונת לחצו כאן

בברכה,
מזכירות אגף חינוך
טלפון – 09-9596508 

מפקחת מטעם משרד החינוך: מירב גיא

אביה דרוקס אנג'ל

מנהלת המחלקה לגיל הרך