היתר רישוי מזורז הינו רישוי תוך פרק זמן קצר למספר מוגבל של עסקים. (בהתאם לצו רישוי עסקים תשע"ג 2013). רישיון זה יינתן לבעלי עסקים עוד טרם קבלת כל האישורים מנותני האישורים. תוקף ההיתר הזמני יהיה לשנה.

קהל היעד שיכול להגיש בקשה להיתר מזורז כולל אנשים שעדיין לא פתחו עסק, אנשים שלא הורשעו בעבירה בשלוש השנים האחרונות (או העסק שלהם) ובעלי עסקים שההיתר המזורז שלהם לא בוטל בשלוש השנים קודם לבקשה. ניתן יהיה לקבל היתר זמני אם כל דרישות התכנון והבנייה מולאו.

הרפורמה ברישוי מאפשרת קבלת היתר מזורז לבעלי עסקים שמוגדרים על ידי מחלקת הרישוי כעסקים בעלי רמת סיכון נמוכה (להם הליך הרישוי פשוט). היתר מסוג זה יתאפשר (בדרך כלל) תוך 21 ימים עד 28 ימים ממועד הגשתה של הבקשה על ידי בעל העסק.

הליך קבלת היתר רישוי מזורז יתבסס על:

  • מסמכים – קבלת של טופס בקשה, מסמכים שונים ותוכניות של העסק.
  • הצהרה – בעל העסק יצהיר באישור עורך דין שהוא עומד בכל התנאים הקבועים מראש במפרטי גורמי הרישוי המותאמים לסוג ומאפייני העסק שלו.

אי ביצוע אחד מהשניים לא תאפשר לבעלי העסקים ליהנות מהיתר של היתר מזורז במסלול המהיר.

ביצוע כל הבדיקות המקצועיות להליך היתר מזורז במסלול המהיר יעשה על ידי מפקחי רישוי.

האחריות לביצוע ההליך כנדרש תהיה של מנהל מחלקת רישוי עסקים.