מחלקת הנהלת חשבונות אחראית לניהול ספרי החשבונות של המועצה, הניהול הכספי והבקרה ע"פ חוק. המחלקה היא חלק מאגף הגזברות ברשות, ונמנית עם אותן מחלקות הנותנות בעיקר שירותי פנים, עזרה ותמיכה למחלקות הנותנות שירות ישיר לתושבי המועצה.

מחלקת הנהלת החשבונות של מועצה אזורית חוף השרון, עושה כל שביכולתה כדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

תפקידי המחלקה:

  • הכנסות – ניהול ורישום הכנסות המועצה ממשרדי הממשלה השונים, מגופים מסחריים ופרטיים, ומהתושבים.
  • הוצאות – ניהול ורישום הוצאות המועצה לרבות שכר לעובדים, תשלום לספקים.
  • התנהלות כספית מול הוועדים המקומיים, הקיבוצים, המושבים והישובים השונים.
  • חיובים – הוצאת חיובים בגין שירותים אותם מספקת המועצה לרבות הוצאת שיקים לספקים, ביצוע התאמות מול בנקים, מוסדות וספקים.
  • דוחות – הכנת דוחות רבעוניים ומאזנים שנתיים להנהלת המועצה, למשרד הפנים ולמבקר המועצה.
  • משכורות – תשלום משכורות לכל הגופים.
  • עבודה מול גופים פיננסים ומשרדי ממשלה – עבודה מול בנקים ברמה יומית, ניהול תזרים מזומנים, הגשת תבר"ים לאישור משרד הפנים, סיוע למחלקות בניהול תקציבי, סיוע למחלקות בעבודה מול מערכת מרכבה וגופי ממשלה שונים.
  • ניהול מערכת הספרים והחשבונות, הן של המועצה והן של הגופים הנלווים: בית ספר חוף השרון, חברה כלכלית, העמותה לחינוך והשכלה, החברה לתשתיות ביוב, תאגידים עיירונים ומוסדות חינוך.

 

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
לירז קופר גזברית המועצה 09-9596569 [email protected]
רגינה פאשייב מנהלת חשבונות ראשית 09-9596531 [email protected]
שירן אייל מנהלת חשבונות 09-9596567 [email protected]
מור ארוצקר נצר ספקים והנהלת חשבונות 09-9596516 [email protected]
עינב אשל מנהלת חשבונות ביה"ס חובב/ וויצמן 09-9596591 09-8999130 [email protected]