מחלקת הנהלת החשבונות ושכר:

אנו במחלקה אחראים על ניהול ספרי החשבונות של המועצה, הניהול הכספי והבקרה ע"פ חוק תוך הקפדה על כללי משרד הפנים. מחלקת הנהלת חשבונות וספקים נותנת בעיקר שירות פנים, עזרה ותמיכה למחלקות המועצה ולספקים. לרבות מדור הספקים המטפל בקליטת חשבונות, חשבוניות ותשלומים ובעבודה השוטפת מול ספקים וחשבת השכר המטפלת במשכורות, בהעברת תשלומים, בדו"חות ובמתן מענה לפונים בנושאי שכר. אנו במחלקה עושים ככל שביכולתנו בכדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

מה אנחנו עושים בשבילכם?

 • מנהלים את הכנסות המועצה ממשרדי הממשלה השונים, מגופים מסחריים ופרטיים ומהתושבים.
 • מנהלים את הוצאות המועצה לרבות שכר לעובדים ותשלום לספקים.
 • מנהלים את הכספים מול הוועדים המקומיים, הקיבוצים, המושבים והישובים השונים.
 • מכינים דו"חות רבעוניים ומאזנים שנתיים להנהלת המועצה, למשרד הפנים ולמבקר המועצה.
 • עובדים מול גופים פיננסים ומשרדי ממשלה, מנהלים תזרים מזומנים, מגישים תבר"ים לאישור משרד הפנים, מסייעים למחלקות בניהול תקציבי.
 • מנהלים את מערכת הספרים והחשבונות, הן של המועצה והן של הגופים הנלווים.
 • דיווח לרשויות המס (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ בעת הצורך)
 • תשלום לספקים לפי תנאי הרכש ותנאי תשלום (כולל תשלומים והתחשבנות עם ועדים)
 • עמידה ומתן מענה לביקורות חוץ ארגוניות (מבקר משרד הפנים).
 • רישום וניהול ספרי המועצה (התאמות בנקים, התאמות אשראי, התאמות ספקים, התאמות חו"זים, ניהול הלוואות, ניהול קופות של מועצה ובקרת הכנסות המועצה),
 • מעקב וניהול תברים כולל הגשות לאישור משרד הפנים. מכינים ומשלמים משכורות לכלל הגופים במועצה.

 

על מה אנחנו מתחייבים?

עדכון מצב כרטסת יישוב לנציג היישוב

אחת לחודש

טיפול בבקשות הדורשות בדיקה מול מנהלי מחלקות או הגזברית

תוך 3 ימי עבודה

פגישה עם נציגי יישובים והדרכה לנציגי יישובים חדשים

במהלך השנה לפי צורך

ביצוע תשלומים לספקי המועצה

בהעברה בנקאית – פעמיים בחודש עפ"י תנאי תשלום – שוטף +45 יום.

 

פרטים ליצירת קשר:

רגינה פאשייב

מנהלת חשבונות ראשית

09-9596531

[email protected]

צ'סלבה פיינשטיין

חשבת שכר

09-9596527

[email protected]

מור ארוצקר נצר

ספקים והנהלת חשבונות

09-9596516

[email protected]

שירן אייל

הנהלת חשבונות

 09-9596567

 

[email protected]

עינב אשל

מנהלת חשבונות ביה"ס חובב/ וויצמן

09-9596591

[email protected]

 

 

קישור למסמכים

לנוחיותכם – מצ"ב קישורים למסמכים / נהלים בתחום הנה"ח וספקים:

 1. טופס פתיחת ספק – במסגרת ביצוע תשלומים, על הספק, נותן השירותים למועצה, למלא "טופס פרטי ספק" בכדי שיירשם במערכת הנה"ח של המועצה.

 

 1. נוהל תשלומים לספקיםמצ"ב קישור