הוועדה החקלאית מייצגת את ענייני החקלאים בישובים ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאים של תחום הרשות המקומית

חברי הועדה

תפקיד שם ישוב
ראש המועצה אלי ברכה- יו"ר בית יהושע
חבר מליאה גילי בן יקר רשפון
חבר מליאה בן הטה גליל- ים
חבר מליאה שחר פלש רשפון
  נציגי חקלאים