תפקידה של ועדת איכות הסביבה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשייה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

חברי הועדה

שם ישוב תפקיד
אמיר קרן בצרה יושב ראש
מאיר דור  שפיים סגן ראש המועצה
צחי חודניק בית יהושע חבר מליאה
שרון רומם כפר נטר חבר מליאה
שוקי ארליך ארסוף חבר מליאה
עדי רוזנטל שפיים  
סוזאן רובינשטיין בצרה  
אדוה רוגלין געש  
ענת לוי  כפר נטר  
נועם גרסל כפר נטר  
אורי קינן בית יהושע  
יוחאי וסרלאוף געש  
דניאל פפקין גליל ים  
צילי סלע     
לורנס מרגי    
נורית טסה צוקי ארסוף  
ערן מאירי בני ציון  
סינטיה גודרד    
אליק דרוקס גליל ים   
אמנון יערי