במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

ועדת ביקורת דנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

חברי הוועדה