במליאת מועצת חוץ השרון, לוקחים חלק נציגים מהישובים השונים. כל נציג של כל ישוב נבחר במערך הבחירות הפנימיות אשר מתקיימות ביישובו. עבודתם של חברי המליאה מתבצעת בהתנדבות מלאה ולרווחת הציבור. תפקיד המליאה הוא להתוות את מדיוניות המועצה בכל נושא. יו"ר המליאה הינו יושב ראש מועצת חוף השרון.

בכל 6 שבועות מתכנסת המליאה לדון בנושאים עקרוניים וכל החלטה מתקבלת ומאושרת לאחר הצבעה. חברי המליאה משתתפים במקביל בישיבות ועדות המועצה המתקיימות מעת לעת.

חברי המליאה