יחידת הזכאות בתוך אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה, אחראית על המימוש הכספי של ההחלטות הטיפוליות ברמת הפרט ו/או המשפחה ובכפוף להנחיות משרד הרווחה.

תפקידו של עובד הזכאות הינו להוציא לפועל מבחינה כספית ואדמיניסטרטיבית את ההחלטות לסיוע שנתקבלו ע"י העובד הסוציאלי.

במרבית המקרים וכחלק ממדיניות משרד הרווחה תידרש השתתפות עצמית מצד המטופל, השתתפות זו נקבעת עפ"י רמת הכנסותיו של התא המשפחתי.

מתן הסיוע כפוף לתקציב מאושר של משרד הרווחה והמועצה האזורית.

סוגי הסיוע?

  • סיוע ברכישת ביגוד
  • מימון בחוגים לילדים
  • מכשירים חשמליים וריהוט

מי זכאי לסיוע?

חשוב לציין כי הזכאות אינה ניתנת באופן אוטומטי אלא עפ"י עמידה בקריטריונים של תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית), מצורף קישור לדף התקנון המלא. 

https://www.gov.il/he/pages/molsa-social-regulations

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות לבדיקת הזכאות.

יורם עובדיה

תחשיבן ועובד זכאות