מחלקת היסעים

מועצה אזורית חוף השרון מפעילה מערך היסעים לתלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.   

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא במרחק ניכר מביתם.

פניה מקוונת למחלקת היסעים

 

הסעות בחינוך הרגיל

במערך ההיסעים במסגרת החינוך הרגיל ישנם 7 אוטובוסים צהובים בבעלות המועצה ובהם נוהגים נהגים קבועים המועסקים כעובדי מועצה.

בנוסף ועל מנת לתת מענה לכלל ההיסעים הנדרשים, לרבות הסעות לחינוך הממלכתי דתי והמחוננים, ישנן התקשרויות עם חברות הסעות חיצוניות.

בכל המקרים אנו דורשים שלנהגים תינתן הכשרה תקופתית מבוקרת ובהתאם להנחיות הבטיחות הנדרשות ע"פ חוק.

כמו כן, בכל שנה ושנה נדרשים כל הנהגים להעביר אישורי משטרה בגין היעדר עברות מין.

באוטובוסים מותקנת מערכת איתורן ובאמצעותה אנו מקבלים ניתור אופן הנהיגה של הנהג (ביצוע פניות חדות, מהירות נסיעה, בלימות ועוד)

הסעות בחינוך המיוחד

הזכאות לחינוך מיוחד נקבעת בוועדת זכאות ואפיון . תלמיד שנקבעה לו זכאות לחינוך מיוחד ושובץ במוסד חינוכי המוגדר כחינוך מיוחד  זכאי להסעה מביתו למוסד החינוכי ובחזרה. במקרים מסוימים יהיה זכאי גם למלווה בהסעה .

כחלק מהיערכות לכל שנת לימודים, מנהלת המחלקה לטיפול בפרט מיידעת את מנהלת מחלקת ההיסעים לגבי הצורך בהסעות- לאילו תלמידים ובאיזה מוסד חינוכי שובצו.

מסלולי ההסעה נבנים תוך התחשבות בצרכי התלמידים, במקום מגוריהם, מיקום המוסד החינוכי ושעות הפעילות בו.

המסלולים המתוכננים מועברים לאישור משרד החינוך.

חברות ההסעה נבחרות במכרז היסעים מוקפד ובו בדיקה מקיפה של יכולותיהן הכלכליות, בדיקת נהגים ומלווים על העדר עבירות מין , אישר קצין רכב, ביטוחים, כשירות ופרמטרים אחרים. ההסעות מבוצעות על ידי חברות ההסעה שזכו במכרז, ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

מספר ימים לפני תחילת שנת הלימודים הנהגים יוצרים קשר עם ההורים לתיאום כתובת מדויקת ועדכון שעת האיסוף. מערכת שעות קבועה מועברת בד"כ לאחר החגים על ידי המוסד החינוכי ולפיה תבוצע ההסעה במהלך שנת הלימודים.

ההורים או מבוגר מטעמם, נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות על הילדים מוטלת באופן מוחלט על הורי הילדים.

ההסעה היא המפגש הראשון בתחילת יום הלימודים והאחרון בתום יום הלימודים. חשוב לנו להבטיח יחס מכובד, מכיל ונסיעה בטוחה לכל תלמידינו.

 

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

נוהל הסעת תלמידים להורים בהורות משותפת

תקנון היסעים תשפ"ד

מחלקת ההיסעים שמחה לתת שרות הסעות לתלמידי מערכת החינוך במועצה- לבקשת ויזה- אוטובוסים צהובים לחצו כאן 

 

מאיה כהן

מנהלת מחלקת היסעים