מלגות תשלומי הורים לשנה"ל תשפ"ב לבתי ספר בחוף השרון

מועצה אזורית חוף השרון מעניקה מלגות השתתפות בתשלומי הורים לבתי ספר במועצה.
סכום המלגה המאושרת תועבר לבית הספר בו לומד התלמיד.

קריטריונים

  1. תושב המועצה (רישום על פי תעודת זהות)
  2. הכנסה לנפש (ראה פירוט בהמשך). מבוסס על טבלת השתתפות הורים בפנימיות ומשפחות אומנה של משרד הרווחה.

טבלת השתתפות לתשלומי הורים לבתי הספר

עד 1,595 ש"ח לנפש – 60% מהתשלום ועד לתקרת סכום של 780 ש"ח
עד 1,987 ש"ח לנפש – 50% מהתשלום
עד 2,478 ש"ח לנפש – 40% מהתשלום
עד 3,098 ש"ח לנפש – 30% מהתשלום
עד 3,500 ש"ח לנפש – 20% מהתשלום

מסמכים דרושים

*לכל ילד יש למלא טופס בנפרד 

*חובה לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית
  • מצב משפחתי ומספר הילדים 
  • 3 תלושי שכר אחרונים  של שני ההורים
  •  עצמאיים נדרש להעביר שומה אחרונה 
  • אישור מוועד היישוב על מגורים
  • לחברי הקיבוצים נדרש להעביר תקציב הקיבוץ
  • מועד אחרון להגשה בתאריך 31.11.2021

 

 

 

לפרטים ולברורים נוספים ניתן לפנות למחלקת חינוך:

 

אורית ענבר

רפרנטית תקציבים, קולות קוראים וצהרוני ניצנים