סטודנט/ית יקר/ה!

מועצה אזורית חוף השרון ומחלקת הצעירים במועצה רואה חשיבות רבה במתן מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים תושבי המועצה.

מטרת מלגות אלו הינה הגברת החיבור והשייכות של צעירי המועצה למקום מגוריהם ולקהילה אליה הם משתייכים באמצעות פעולות משמעותיות ביישוב/ במועצה.

המלגה הינה ע"ס 10,000 ₪  בשיתוף עם מפעל הפייס בתמורה ל 140 שעות ומיועדת למימון שנת הלימודים האקדמאית.

בכדי להגיש בקשה לקבלת מלגה יש לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • אזרחית ישראל
 • תושבת חוף השרון ב-5 השנים האחרונות
 • שירות צבאי שירות לאומי התנדבות לצבא
 • סטודנטית לתואר ראשון שני במוסד המוכר ע"י המל"ג (קיימת רשימה מפורטת באתר); לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג; לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י משרד העבודה
 • התחייבות ל- 140 שעות עשייה חברתית למען הקהילה בחוף השרון (3-4 שעות שבועיות) למשך שנה קלנדרית (נובמבר 22-נובמבר 23)
 • הגשת טפסי מועמדות רלוונטיים (אישור לימודים אישור קבלה ללימודים בתוקף, אישור שכר לימוד, צילום ת.ז, צילום קו"ח, אישור תושבות מוועד הישוב, אישור שירות צבאי שירות לאומי, אישור ניהול חשבון בנק) מומלץ להכין המסמכים מראש
 • במידה ויש, הגשת טפסים המעידים על מקורות מימון נוספים לתואר (מלגות אחרות, ממדים למדים)
 • הגשת מכתב אישי המפרט מדוע אתה מעוניינת במלגה
 • הגשת שאלון העדפות לביצוע העשייה החברתית לפי התוכניות המוצעות (ראה בקובץ למטה)
 • קיום ומעבר בהצלחה ראיון אישי. בראיון האישי תילקח בחשבון מידת הפניות, ההתאמה ורצונותיו של הסטודנט למול הנטיות האישיות,  וכן צרכי המערכת בהתאם לפרויקטים החברתיים.
 • חתימה על מסמך ההתחייבות הכולל: התחייבות על ביצוע 140 שעות, הכוללות 5 מפגשים פרונטליים במהלך השנה וטקס הוקרה לאחר סיום שנת הלימודים.
 • השנה עומדות לרשותנו 20 מלגות ולכן מחלקת הצעירים שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את כל המועמדים. אנו מקווים שהצלחה בשנה הנוכחית, תכפיל את מספר המלגות לשנה הבאה.
 • מועד אחרון להגשת המועמדות- 19 בספטמבר 2022 בשעה 12:00 .
 • ראיונות יתקיימו בתחילת חודש נובמבר (11/2022) למועמדים הרלוונטיים בלבד
 • תשובות ימסרו במהלך חודש נובמבר (11/2022)
 • תחילת פעילות בסוף חודש נובמבר
 • לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל לאגף חינוך  חברתי קהילתי

         

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: reuth@hof-hasharon.co.il
מידע בנוגע לתוכניות לביצוע העשייה החברתית  לחצו כאן