מועצה אזורית חוף השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות אותה עושה המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה המועצה קרן מלגות ל"ספורטאים מצטיינים" על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או ספורטאים בקבוצת ספורט לאומיות ( נבחרות ישראל ) או מאמנים לספורטאי הישג. המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים ומאמנים מצטיינים, תושבי המועצה האזורית חוף השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/ או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הינם מצטיינים. זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שאלו מפורטים בהמשך.

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים

תנאי הסף

 • המלגות יינתנו לתושבים רשומים בתחומי המועצה האזורית חוף השרון, נשים וגברים כאחד, מגילאי 12 ומעלה, או לספורטאים המייצגים את המועצה האזורית חוף השרון.
 • המלגה תינתן לספורטאים ו/או מאמנים.
 • המלגה תינתן לספורטאי העוסק בענף ומקצוע ספורט המוכר ע"י מנהל הספורט. כולל ספורטאי ספישל אולימפיק ופרה-אולימפיים.
 • מכתב רשמי של ההתאחדות/האיגוד המאשר את הישגיו של הספורטאי/ת.

שיטת חלוקת המלגות

 • יילקח בחשבון רק ההישג שנותן את מירב הנקודות
 • ניתן לקבל עד 30% מסה"כ התקציב המוקצה למלגות

להגשת מועמדות לספורטאים אישיים לחצו כאן 

 • זכייה בגילאים הצעירים ( גילאי 12-15) תזכה במגן הוקרה (לא תינתן מלגה כספית).
 • מאמן תושב המועצה אשר הכשיר ספורטאי להישג, יוענק לו 75% מהסכום אותו זכאי לקבל הספורטאי.
 • ספורטאי/ת שאינו תושב המועצה אך מייצג אותה ייהנה מ-50% מלגה.

קריטריונים והתניות לתמיכה במסגרות ספורט קבוצתיות במועצה

מועצה אזורית חוף השרון מעוניינת להעניק תמיכות וסיוע למסגרות ספורט הפועלות במסגרתה.

התמיכה תינתן בכפוף להתניות הבאות:

 1. הקבוצה מופיעה בשם המועצה (או בשם אחד הישובים המשתייכים למועצה)
 2. לפחות 70% מהספורטאים הינם תושבים של המועצה.
 3. הקבוצה לוקחת חלק באירועי ספורט של המועצה אשר משתייכים לענף הרלוונטי.
 4. שחקני הקבוצה הינם בגילאי 18 ומעלה.
 5. מכתב מהוועד המקומי של היישוב הרלוונטי שהקבוצה מופעלת על ידו

הקריטריונים לתמיכה:

להגשת מעומדות לקבוצות לחץ כאן 

התמיכה לקבוצות תהיה ע"פ הניקוד שנצבר וכפוף לסך תקציב המועצה

 • מועד אחרון להגשה 15 ינואר 2022 בשעה 12:00
 • מועד משוער לקבלת תשובות: הועדה מתכנסת במהלך ינואר 22, תשובות ימסרו במהלך ינואר 2022.
 • המלגות ימסרו במהלך טקס הוקרה לספורטאים ומאמנים מצטיינים.
 • לשאלות, ברורים אליעד וייסמן בנייד: 052-8883931.