לידיעתכם החל מתאריך 21.3.2021 וועדה לתכנון ובנייה חוף השרון מתחילה לעבוד עם ממשק טופוקד- רישוי זמין

מדידות יועברו אך ורק דרך ממשק מפ"י ולא כפי שאתם מכירים כקובץ dwf+dwg אשר מצורפים ידנית למערכת רישוי זמין,  שאר ההנחיות לגבי צורת עריכת המדידה נשארות כהרגלן ואין כל שינוי

אנא ממכם פעלו על פי ההנחיות, בקשות שלא יועברו דרך ממש מפ"י יידחו על הסף ללא בדיקת תנאים מוקדמים, אנא היערכו בהקדם.