נוהל ביטול בפעילויות של מחלקת ילדים ונוער:

 

הערות

החזר

מועד ביטול

סיבה

 

100%

עד 72 שעות עבודה לפני יציאה לפעילות

ללא סיבה

 

אין החזר

פחות מ-72 שעות עבודה לפני יציאה לפעילות

ללא סיבה

יש להעביר אישור רפואי עד 5 ימים אחרי ההודעה. ככל שלא יועבר, לא יוחזר התשלום

75% החזר

עד 24 שעות לפני היציאה לפעילות

מחלה

ש להעביר אישור רפואי עד 5 ימים אחרי ההודעה. ככל שלא יועבר, לא יוחזר התשלום

50%

לא הגיע לפעילות חניך הרשום לפעילות

מחלה

פינוי החניך.ה יתבצע לאחר יידוע ההורים, על ידי ההורים ועל חשבונם

אין החזר

 

עזיבה במהלך הפעילות- משמעת

פינוי החניך.ה יתבצע בהתאם להוראות צוות הרפואה בשטח ובתיאום עם ההורים

אין החזר

 

עזיבה במהלך הפעילות- מחלה

חניך.ה שלא י.תצא לפעילות מסיבות אחרות, ישלחו בקשה בכתב, בדוא"ל, בצירוף חוות דעת מאת רכז הנוער למחלקת הנוער  [email protected]  כל מקרה כזה ייבחן לגופו.