במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]


מחלקת אסטרטגיה לקיימות, פועלת למען איכות החיים בחוף השרון. המחלקה שואפת להשיג סביבה בריאה, מטופחת ומשגשגת למען רווחתם ומימוש צרכיהם החברתיים והכלכליים של תושבי המועצה באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם הקהילות המקומיות, מוסדות החינוך ושותפים אזוריים ובינלאומיים.
 
 
 

מהי סביבה?

הסביבה היא מרחב ומערכת המכילה את כל היצורים החיים ואת כל הדברים שאינם חיים שמתקיימים באופן טבעי בכדור הארץ. זו סביבה שמכילה את כל קשרי הגומלין בין כל היצורים החיים, בינם לבין עצמם ובינם לבין הדומם. כיום אין מקומות בכדור הארץ שאינם מושפעים כלל מפעילות בני האדם, ולכן קשה לדבר על אזורים שאינם מושפעים כלל מפעילות זו.

מהי קיימות?

קיימות באנגלית (Sustainability) היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. באקולוגיה מערכת בת קַיָּמָה היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בהווה ובעתיד, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

מטרות המחלקה

 1. הובלת שינוי לקיימות בקרב קהילות מקומיות ובמסגרות החינוך "הלכה למעשה": החינוך לקיימות יוביל לשינוי דפוסי חשיבה שיובילו לדפוסי התנהגות (כלומר לשינוי תודעתי-התנהגותי) המיישמים עקרונות של אחריות סביבתית ומעורבות קהילתית, בקרב תושבים ומקבלי החלטות ביישובים.
 2. הובלת שינוי לקיימות בפעילויות ומיזמי המועצה הנוגעים לתכנון, ניהול, פיתוח וטיפוח השטחים הפתוחים עבור תושבי המועצה ומבקריה.

המחלקה תשאף להשיג:

 • העלאת המודעות הסביבתית של תושבי ועובדי המועצה, ספקים, שותפים ובעלי עניין
 • יצירת אכפתיות והנעה למעורבות ופעולה של תושבים לטובת השמירה על סביבתם
 • חינוך סביבתי מעצב, משפיע ומחולל שינוי
 • מעורבות, השפעה ויוזמה ציבורית בטיפוח והגנה על הסביבה
 • הטמעת שיקולים סביבתיים במדיניות ובתהליכי קבלת החלטות במועצה וביישוביה

המחלקה תפעל:

 • לתת מענה, בצורה היעילה והמועילה ביותר, לצורכי ודרישות התושבים והנהגת היישובים בתחום הסביבתי – בשיתוף פעולה עם מוקד המועצה והמחלקות השונות
 • להנגיש לתושבי המועצה, בצורה היעילה והמועילה ביותר, ידע בתחום הסביבה והקיימות; ידע כללי וידע ספציפי המתייחס למרחבי המועצה
 • לספק לתושבים הזדמנויות לחוות וליהנות מהסביבה המידית שלהם ("החצר הקדמית) באופן שאינו פוגע
 • לעורר עניין וסקרנות לגבי התחום הסביבתי ולעודד תושבים בהשתתפות באירועים
 • לחבר בין הצרכים והדרישות הסביבתיות של המועצה לאלו של תושבי המועצה, הערים השכנות ו מדינת ישראל.
 • לחבר בין הצרכים והדרישות הסביבתיות של המועצה לאלו של המחלקות האחרות של המועצה ושל היישובים והגופים המנהלים אותם.
 • למצוא נקודות השקה וחיבור
 • להבטיח תועלות מרביות גם לתחומי הכלכלה והחברה.
 • למנף את הירוק בעזרת הכלכלה
 • להרחיב את מעגל השותפים ולצאת מהנישה הירוקה וממי שמזוהה כירוק
 • להעלות את הנושא הסביבתי לראש סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות
 • לרתום את גורמי החינוך והקהילה לקחת חלק ביישום חזון המועצה.
 • חוף השרון כמובילה את נושאי הסביבה לערים מסביב, ולקדם חשיבה חוץ מועצתית ברמה האזורית והלאומית.
 • ריאה ירוקה
 • חינוך פורץ גבולות בית ספר וילדים שגרירים מחוללי שינוי, חינוך משפיע.
 • לחזק זהות מקומית, תחושת שייכות וגאווה מקומית.

פעולות מרכזיות

המחלקה עוסקת בהטמעת הקיימות בתחומי התכנון, ניהול ותחזוקת סביבת המועצה, חינוך סביבתי לקיימות וקידום קיימות בקהילה:

תכנון וניהול סביבה

 1. גיבוש והפעלת "פורום שטחים פתוחים" מועצתי והטמעת "המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים" בקרב מחלקות המועצה, בסיוע מרכז המועצות האזוריות – לקידום מימוש החזון של חוף השרון כריאה ירוקה לערים מסביב לה
 2. עריכת סקר פסולת ובחינת פתרונות הולמים למקורות הפסולת של המועצה בכדי לקדם את רמות המיחזור ולצמצם את ההטמנה (מצורף סקר הפסולת שהוכן ע"י עמיעד לפידות)
 3. מענה למטרדים ומפגעים סביבתיים; מניעת זיהום רעש, אוויר (מט"ש רעננה, קמינים), נחלים (נחל אודים ונחל פולג), פינוי פסולת בניין ופסולת מטיילים, טיפול במינים פולשים (אמברוסיה, חדקונית הדקל, שיטה מכחילה) ועוד
 4. מתן מענה לתהליכי תכנון בשטחים הפתוחים – תוכניות ביוזמת גופי ממשלה (כגון אנ"מ רעננה ושדה התעופה בחרוצים) וביוזמת המועצה (תוכנית אב אסטרטגית, אגמון הפולג)
 5. קידום פרויקט שימור בתי גידול לחים באגן הפולג לצורך השגת ממשק מיטבי בין חקלאות לשמירת טבע בבתי הגידול הלחים בפולג (מצורף דו"ח מסכם שלב א' שהוכן ע"י איריס האן ודני עמיר)
 6. ביצוע סקר טבע רב תחומי במצוק הכורכר של ארסוף קדם כבסיס לתכנון וניהול המרחב כריאה ירוקה דרומית של מועצה אזורית חוף השרון (מצורף דו"ח ומצגת שרוכזו ע"י מכון דש"א)
 7. הכנת מפת טיילות בסימן טיילות אחראית ואקולוגית לחוף השרון בקנה מידה של ריאה ירוקה – כולל חיבורים לרשויות שכנות ושבילים אזוריים וארציים; "שביל השרון" ו "שביל ישראל" (מצורפת מפה שהוכנה ע"י חברת בלושטיין)
 8. הגשת קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה ומשרדים רלוונטיים אחרים

חינוך לקיימות

 1. ייזום והעברת תוכנית "נפגשים בשבילי חוף השרון" בבתי הספר היסודיים
 2. הקמת גינות ירק עם תנועות הנוער וחיבור בין דורי עם וותיקי המועצה (מצורף מידע על הקמת הגינה אקולוגית בבני ציון עם האיחוד החקלאי: )
 3. ארגון "שבוע אהבה לסביבה" משותף לבתי הספר היסודיים והציבור הרחב
 4. סיוע וליווי קבוצות מנהיגויות ירוקות, בדגש על ביצוע פרויקט "טיפ טיול" בבית ספר וייצמן
 5. סיוע ב "יירוק"/הטמעת היבטי קיימות באירועים של מחלקת הנוער
 6. קידום יוזמה של אימוץ שמורת טבע/גן לאומי ע"י תנועת נוער
 7. קידום ערכי הקיימות בגני המועצה והסמכת גן ילדים בתחומה ל "גן ירוק"
 8. קידום פרויקט סביבה מקיימת ב "בית החינוך המשותף"
 9. יצירת חיבורים ושיתופי פעולה בין המורים המובילים מבתי הספר השונים למחלקת קיימות
 10. קידום ויישום של יוזמות מזדמנות והכרחיות כגון: שיקום שמורת חרוצים עם בית ספר חוב"ב
 11. כתיבה/ליווי הגשת קולות קוראים – לאחרונה ליווי של ביה"ס אדם וסביבה (ביה"ס "ירוק מתמיד") בהגשת מועמדות לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה לתחרות ארצית בבנייה ירוקה

קיימות בקהילה

 1. קידום יישום סקר אתרי מורשת מועצתי (מצורף סקר אתרי מורשת שהוכן ע"י אדר' השימור אבנר אופק מטעם המועצה לשימור אתרים)
 2. ליווי וקידום מיזם "חוף השרון נגלית לעין" – כחלק מהמיזם הארצי של יד בן צבי "ישראל הנגלית לעין" לחץ כאן לקישור לאתר של ישראל נגלית לעין.
 3. ליווי קבוצת "שומרי המצוק" – תושבים פעילים להגנת מצוק הכורכר של ארסוף קדם לחץ כאן לקישור לפייסבוק של שומרי המצוק.
 4. ארגון השתלמות מתנדבים להדרכות במצוק ארסוף קדם (על בסיס הסקר שבוצע על ידי מכון דש"א)
 5. פעילות הסברתית בנושאי הקיימות לוותיקי המועצה – כולל חיבור עם בני הנוער בנושא הגינות ירק
 6. ליווי יוזמות סביבתיות של תושבים כמו בריכת החורף ברשפון
 7. כתיבת קולות קוראים – כגון קול קורא קהילה של המשרד להגנת הסביבה ושל החברה להגנת הטבע

נגישות במשרדי האגף המוניציפלי בחוצות שפיים

במגרש החניה בחוצות שפיים ישנן חניות נכים, במבנה מעלית, שרותי נכים ובמשרדי האגף קיימת מערכת עזר לשמע.

 

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 

טבלת אנשי קשר - קיימות וסביבה
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
רועי מלוא 09-9596538 [email protected]
רשות הטבע והגנים (חיבולס - אמבולנס לחיות בר) 3639*