מטרת החוק – המטרה של רישיון העסק היא להבטיח כי נעשו כל הסידורים הדרושים וננקטו כל האמצעים להפעלה תקינה של עסק בישראל וזאת על פי מטרת החוק ולטובת בעל העסק והציבור הרחב.

רישיון עסק יבטיח עמידה בכל דרישות חוקי התכנון והבנייה, עמידה בתקני בטיחות בעבודה, סידורי כבאות, תברואה נאותה במקום, מניעה של מטרידים לסביבה, מניעה של זיהום מקורות מים וזאת כתוצאה מחומרי הדברה, תרופות או דשנים ומניעת סכנת מחלות בעלי חיים שונים.

חשוב לדעת שלא כל העסקים בישראל הינם טעוני רישוי אלא רק אלו המוגדרים בחוק ובצו רישוי העסקים כטעוני רישוי.

עסקים טעוני רישוי

בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 שפורסם יש פירוט של אותם עסקים שמוגדרים כעסקים טעוני רישוי.

יש עשר קבוצות עיקריות כאשר לכל קבוצה יש רשימת פריטים טעוני רישוי. הקבוצות הן:

 • קבוצה ראשונה – קוסמטיקה, רוקחות ובריאות.
 • קבוצה שנייה – אנרגיה ודלק.
 • קבוצה שלישית – בעלי חיים וחקלאות.
 • קבוצה רביעית – מזונות.
 • קבוצה חמישית – מים, פסולת.
 • קבוצה שישית – מסחר ושונות.
 • קבוצה שביעית – ספורט, נופש ועינוג ציבורי.
 • קבוצה שמינית – תעבורה ורכבים.
 • קבוצה תשיעית – שירותי האבטחה והשמירה.
 • קבוצה עשירית – כל הקשור אל תעשייה, מחצבים, כימיה ומלאכה.

גורמי הרישוי

 • המחלקה לרישוי עסקים
 • הועדה לתכנון ובניה – תפקידו לבדוק התאמתה של העסק לדרישותיו של חוק התכנון והבנייה. נדרש אישור של הוועדה לתכנון ובניה לגבי כל עסק.
 • הרופא הווטרינרי– תפקידו של הרופא הווטרינרי הוא לספק שירות לעסקים בתחום המזון מן החי ובעלי חיים.
 • משטרה – תפקידה העיקרי של המשטרה הוא למנוע סכנות לשלום הציבור ולספק אבטחה מפני מצבים של פריצה ושוד.
 • משרד הבריאות – אחראי על שמירה על כל הקשור אל תחום הבריאות וקיום קיום תנאי תברואה נאותים.
 • הגנת הסביבה – מחלקה זו מטפלת בכל הנושאים הקשורים אל איכות הסביבה, הסביבה, רעש, ריחות מטרידים ושפכים.
 • שירותי הכבאות– אחראים על מניעה של התלקחויות /דליקות.
 • משרד התחבורה – אחראי על טיפול בכלי רכב מסוג מוניות, כלי רכב מסחריים ופרטיים. כמו כן מטפל בכל הקשור אל נושאי כלי שייט, מוסכים ותחנות מוניות..
 • משרד הכלכלה – אמון על בטיחות וגהות בעסק. (בטיחות העובדים).
 • משרד החינוך – אחראי על קייטנות ומכוני כושר

*כל הדברים שנכתבו אינם ציטוט או העתקה של החוקים והצווים הקשורים אל רישוי עסקים, אלא פרשנות וכתיבה חופשית של הדברים. לקריאה מפורטת ומורחבת של הדברים ניתן לפנות אל המקור (חוק וצו רישוי עסקים).

 יש אפשרות לעיין בחוק, בצו ובתקנות במשרדים של רישוי עסקים, בבניין המועצה האזורית במחלקת רישוי עסקים ובאתר האינטרנט של משרד הפנים