צו רישוי עסקים כולל נגישות - לחץ כאן

 יש אפשרות לעיין בחוק, בצו ובתקנות במשרדים של רישוי עסקים, בבניין המועצה האזורית במחלקת רישוי עסקים ובאתר האינטרנט של משרד הפנים