רישיון עסק מאשר את הפעלתו של בית העסק בהתאם לכל דרישות החוק.

קבלת הרישיון תמיד תהיה מותנית בעמידה בכל דרישות החוק, התנאים המחייבים ואישורם של הרשות המקומית, משרדי הממשלה וגורמים נוספים. חשוב לדעת שבכל רשות מקומית יש תוכניות בניין עיר שונות לאיזורים שונים במועצה. כל אחת מהתוכניות הללו מגדירה את האיזורים המיועדים לעסקים בתחום התעשייה, המלאכה, המסחר וכמובן איזורים המיועדים למגורים ואיזורים המיועדים גם למגורים וגם לעסקים.

עסקים ברשות המקומית תמיד יפתחו וינוהלו בהתאם למסגרת ההנדסית המקיפה שאושרה על ידי גורמי התכנון ברשות. ישנם סוגים שונים של עסקים ולכל אחד מהעסקים הסידורים והאישורים הנדרשים להם:

  • בריאות הציבור- עסקים בתחום בריאות הציבור חייבים בסידורים מוקדמים הקשורים אל שמירה על ניקיון, היגיינה, תברואה נאותה ועוד.
  • בתי מלאכה ותעשיות – כאן הרשות תיקח בחשבון כי אלו מוציאים שפכים, פסולת, עשן וריחות לוואי. בכדי למנוע מצב של הוצאתם לרשות הרבים וסיכון תושבי המקום יש לבצע סידורים מקדימים הנדרשים לכך.
  • תעשיות מזון- הפעלתן של חלק מתעשיות המזון מחייבת אמצעים למניעת לכלוך וזוהמה וזאת על מנת להבטיח לציבור מוצר מוגמר בעפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו.

אלו מהווים רק חלק מהסיווגים הקיימים לעסקים. ישנם עסקים רבים נוספים שהפעלתם מחייבת בשינויים במבנה, דרכי גישה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. פעמים רבות סידורים מקדימים אלו מאריכים את התהליך עד לאישורו של בית העסק והוצאת אישור רישיון עסק לניהולו וזאת בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

לתשומת ליבכם:

הוצאה של רישיון לעסק מחייבת תהליך ארוך ומורכב שכולל דרישות ובדיקות רבות. כל אלו מחייבים הוצאה פיננסית. מסיבה זאת, חשוב לבצע בדיקה מקדימה בה מוודאים שאכן ניתן יהיה להוציא רישיון עסק באותו מיקום בו מעוניינים.

חשוב לבדוק:

יש לבדוק האם יש אפשרות להקים את העסק בו מעוניינים בכתובת בה מעוניינים וזאת בהתאמה מלאה לתכניות ומגמות התכנון שקיימות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בדיקה זו תיעשה בוועדה המקומית – תכנון ובנייה. בנוסף, תמיד יש לשכור את שירותיהם של מומחים שיבדקו האם קיימות חריגות בנייה במבנה.

שעות פעילות:

וועדה מקומית לתכנון ובנייה – ימים שני, שלישי ורביעי – בין השעות 08:30-12:30