שעות סיפור מיועדות  לגילאי 3-5, אלא אם צוין אחרת.

 

שעת סיפור