תוכנית פינוי מיכלי מיחזור ופסולת גושית חודש יולי 2024 -לחץ כאן

 

עדכון בנושא מיחזור - לחץ כאן

ימי איסוף אשפה ביתית וגזם 

בימי איסוף הפסולת גושית/ גזם - צריך להוציא את הגזם/פסולת בחוץ ערב קודם ( כאשר ימי הפינוי בשני וחמישי הפסולת צריכה להיות בחוץ ערב קודם ראשון או רביעי)