מחלקת התחבורה של מועצה אזורית חוף השרון אחראית בין היתר על הסעות תלמידי המועצה לבתי הספר, לחוגים ולפעילות יזומה. למחלקה צי אוטובוסים צהובים המשמשים להסעות שבשגרה ובמידת הצורך, שוכרת המועצה אוטובוסים על פי דרישה מקבלנים חיצוניים.

תושבי המועצה (החל מילדים ועד הקשישים), נעזרים במערך ההסעות מדי שבוע הן לבתי הספר, לפעילויות במרכז לקשיש ועוד.

קצין הבטיחות- יורם פאר אחראי על תקינות הרכבים, תוך ביצוע בדיקות בטיחותיות לכלי הרכב, השתלמויות והדרכות לנהגים ולתלמידים בנושא בטיחות. 

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • ניהול צי האוטובוסים של המועצה
  • בניית מסלולי נסיעה למרכזי ההסעות
  • טיפול מידי בתלונות
  • פיקוח ובקרה אחר קווי ההסעות, אחר נהגי המועצה ואחר קבלני המשנה
  • דיווחים למשרד החינוך על פי חוק
  • הכנת וקביעת תחנות עצירה ברחבי הישובים.

יורם פאר

קצין בטיחות ותעבורה

קבלת קהל: בתיאום מראש
פקס :09-9596597
טל: 09-9596527