השירות ניתן על פי צו בית המשפט או בית הדין הרבני על ידי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין שתפקידה לבצע הערכה מקצועית ולהגיש תסקיר לבתי המשפט ובתי הדין הרבניים בענייני משפחות בהליכי פירוד וגירושין ובסוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה, על פי אופי הבקשה.

התסקיר הינו חוות דעת מקצועית, רחבה ומעמיקה אודות כלל המערכת המשפחתית, המתבססת על הכרות עם הצדדים ואיסוף אינפורמציה מקיף הנוגע לטובת הילד. התסקיר המוגש לבית המשפט כולל התרשמות מקצועית מתפקוד והתנהלות ההורים והילדים, מערכת היחסים המשפחתית והמלצות לגבי הטיפול בילדים ובמשפחה. במסגרת התסקיר ניתנות המלצות אופרטיביות הנוגעות להמשך התנהלות ההורים וילדיהם במצבי פרידה וגירושין, בהתאם לשאלות שעלו בבקשה מבית המשפט.

עו"ס סדרי דין נותנת מענה לצווים ובקשות מבתי המשפט הנוגעים לקטינים או להליכים בבתי המשפט למשפחה גם בעניין מסוכנות והליכי הרחקה, מניעה או הגנה בין בני הזוג או בין הורה לקטין וגם בסוגיות של אפוטרופסות קטינים, אבהות, שינוי שם, הגירה ועוד, בהתאם לבקשת בית המשפט.

עו"ס סדרי דין יכולה להנחות, לסייע ולהציע מענים להורים הנמצאים בהליכי פירוד וגירושין ומעוניינים להימנע מהליך משפטי ולהיעזר במחלקה לשירותים חברתיים בבניית תשתית, דיאלוג וגישור לפתרון הקונפליקט והסדרת התנהלות המשפחה.

הורים תושבי המועצה אשר קיבלו המלצה מבית המשפט לתיאום הורי, יפנו לעו"ס סדרי דין לצורך הפנייה והועדה מתאימה.

 

דף מידע להורים בהליכים משפטיים ( נספח ו' 3.20) - לחץ כאן

 

יעל שטיינברגר

עו"ס סדרי דין