הועדה המקומית לתכנון ולבניה

המחלקה לתכנון ובנייה של המועצה האזורית חוף השרון, פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ובהתאם לתקנותיו. צוות המחלקה, מקפיד לעמוד לרשות כל תושבי המועצה, לספק מידע רלוונטי ולפעול לצורך זירוז הליכים ולקידום פרויקטים שונים בתחום הבנייה. המחלקה עוסקת בהסדרת הליכי תכנון, בנייה, פיקוח ואכיפה, רישוי ומתן מידע רלוונטי ועדכני בנושאים אלו.

המשרדים של המחלקה נגישים לאנשים עם כיסאות גלגלים, יש מכשירי שמיעה, העובדים עברו הדרכות שירות נגיש וכי ניתן לקבל מידע באופן נגיש

התחום הביצועי

הוועדה המקומית אחראית לקידום ענייני התכנון ברחבי המועצה – תחום זה מושתת על תכניות מתאר מקומיות, מחוזיות וארציות. כמו כן, אחראית הוועדה על טיפול בתחומים נוספים – מתן היתרי בנייה, אישורי הקלות ואישורי שימושים חורגים, תכניות פיתוח, היטלי השבחה, ופיקוח על הבניה.

תחום האכיפה

הליך האכיפה מתבצע על ידי איתור עבירות בנייה מסוגים שונים ונקיטת אמצעים מנהליים ושיפוטיים בהתאם לסוג העבירה ולרמת חומרתה.

בין תפקידי המחלקה:

  • טיפול בתוכניות בנייה, בכל רמת מורכבות.
  • ליווי וקידום תהליכים להוצאת היתרים להרחבות בנייה ביישובים.
  • סיוע בתכנון ובהוצאה לפועל של תוכניות ביוזמת גורמים מטעם היישובים ו/או יזמים חיצוניים, וכן תכנון יזום ע"י המועצה עצמה.
  • איתור עבירות בנייה ואכיפתן.
  • טיפול במתן תעודות גמר (המוכר כטופס 4 לשעבר).
  • אישור הפקעות לצרכי ציבור.
  • טיפול בתביעות פיצויים – בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מחלקת התכנון והבנייה, מקפידה לעשות שימוש בידע ובכלים המתקדמים הקיימים ברשותה, כדי לקדם תוכניות בנייה שייעודן: לתרום לפיתוח המועצה, לאשר את קבלתם של תושבים חדשים ולהעלות את רמת החיים של כלל התושבים.

לטפסי הועדה מהאתר ההנדסי לחצו כאן

יצירת קשר:

פקס: 09-9596573
קבלת קהל: שיחה טלפונית בזימון תור מראש בלבד - לחצו כאן

טבלת אנשי קשר - תכנון ובנייה
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
אדר' גבריאל פל מהנדס הוועדה 09-9596505 gabi@hof-hasharon.co.il
אד' איילת שחר יפרח סגנית מהנדס הוועדה 09-9594675 ayelets@hof-hasharon.co.il
מירב סובול מנהלת תפעול 09-9596505 handasa@hof-hasharon.co.il
אורית אהרון מידענית 09-9596581 orit@hof-hasharon.co.il
שרי לידור בודקת רישוי 09-9596576 sari@hof-hasharon.co.il
איריס וארום מייארה בודקת רישוי 09-9596518 iris@hof-hasharon.co.il
הרצל צור שדי מנהל תשתיות ונכסים 09-9596525 052-5718087 herzel@hof-hasharon.co.il
מתי יעקובוב מפקח הוועדה 052-3125552 matiy@hof-hasharon.co.il
יזהר שטרית מפקח הוועדה 054-3855214 izhars@hof-hasharon.co.il