מחלקת ארנונה ותשלומים פועלת בהתאם לחוק ומטילה את הארנונה הכללית מתוקף סמכותה המוענקת לה בשם חוק ההסדרים במשק ובכפוף לתקנות ההסדרים – (מתעדכנות מידי שנה). מכוחו של חוק ההסדרים הותקנו במקביל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993

ארנונה הינה מס אותו מטילה המועצה בהתאם לחוק במדינת ישראל. הארנונה מוטלת על מחזיק הנכס שהינו בעל זיקה קרובה לנכס (בעל הנכס, שוכר ואף פולש חסר זכויות משפטיות). במידה והנכס ריק, הרי שבעל הזיקה הינו בעל הנכס. חישובי הארנונה מתבצעים בהתאם לקריטריונים ברורים בין היתר: שטח הנכס, סוג השימוש בנכס, מיקום הנכס וכד".

כספי הארנונה מופנים לשימושים מגוונים ולמימון פעולות בתחומי: החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות וכן למימון שירותי המועצה לרבות: שירותי ניקיון, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות ציבוריות, תאורת רחוב ועוד.

 

 תפקידי המחלקה

  • הפקת חיובי הארנונה וביוב, אגרת הביוב .
  • גביית תשלומי ארנונה מכלל תושבי המועצה.
  • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
  • בדיקת זכאות והענקת פטורים והנחות.
  • אכיפת חובות ארנונה ואגרת ביוב.
  • טיפול בהנחות אישיות לתושבים זכאים על פי חוק ובמידת הצורך הפנייה לוועדות להמשך טיפול. איתור זכאים להנחות אוטומטיות. מימוש ההנחות בחשבון המשלם (על פי הזכאות).
  • טיפול בחילופי מחזיקים בנכסים .
  • מתן אישורים להעברה ברשם המקרקעין (טאבו) לאדמות חקלאיות.
  • טיפול בהחלפת בעלות בנכס.
  • קביעת סוג השימוש.

* הפקת חיובי אגרת שילוט , שמירה ומיסי ועד מקומי בהתאם לחוק.

 מחלקת הגבייה  עושה כל שביכולתה בכדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

מייל המחלקה : [email protected]

קבלת קהל:  בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-13:00 ימי ג' בין השעות 12:30-14:30

 

 

טבלת אנשי קשר - תשלומים וארנונה
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
עו"ד אורטל אזולאי מנהלת המחלקה
שרון דיין סגנית מנהלת המחלקה 09-9596521
רותם אביטל פקידת גביה 09-9596526
אפרת קרלינסקי פקידת גביה
שולי פרום פקידת גביה 09-9596541