במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

פרוטוקולים – תכנית מתאר כוללנית

דוח 1: מיפוי מצב קיים בתכנית המתאר הכוללנית: