כמידי שנה מבצעת המועצה בעזרת איגוד ערים הדברה של עצי האורן כנגד טוואי התהלוכה.

גם השנה, בחודש נובמבר, בוצעה הדברה כנגד החרק ב 319 עצי אורן ביישובי המועצה, זאת לאחר ביצוע מיפוי עצי האורן הנמצאים בתחום הרשות (בחצרות הבתים, גנים ציבוריים, חורשות, מוסדות חינוך ועוד)
הזחלים ניזונים ממחטי עץ האורן ומפרישים חומר צורב שעלול לגרום לדלקות עור, אלרגיות  ולדלקות בעיניים (עד כדי אובדן זמני של כושר הראייה)

צבעו של הזחל חום שחור – מצורפות תמונות, הוא מתהלך בשיירות ומכאן שמו- טוואי התהלוכה.