משרד הרווחה מאפשר מלגת לימודים עבור סטודנטים עם מוגבלות פיזית הנובעת משיתוק מוחין CP , הלומדים לתואר אקדמי באוניברסיטה או מכללה מוכרים למל"ג,

לפרטים: עליזה פרידמן ליסאור  – עו"ס מוגבלויות, המחלקה לשירותים חברתיים.

09-9596540, [email protected]