1
לתשומת לב מבקש/ת ההנחה
2
פרטים אישיים
3
פרטי המתגוררים בנכס
4
חתימה

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה: האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה. מה יחשב הכנסה ? הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת לשנת המיסים הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית על-פי טבלת ההכנסות:

 

אם הנך אזרח/ית ותיק/ה, יש לסמן את התיבה

מצב אישי (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
קרבה שם משפחהשם פרטי שנת לידה מספר תעודת זהות מקום עבודההכנסה חודשית ממוצעת ברוטו

מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :

עצמאי

שכיר- תלושי שכר 3 חודשים אחרונים

תדפיסי עו``ש 3 חודשים אחרונים

לכל הבקשות (גם שכירים וגם עצמאים) יש לצרף

 מבחן הכנסה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי (הגדלת הנחה מ25% ל30%):

 

 

 

Browser not supported