בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי / בשיפוצים

Untitleלפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס.נכס הרוס/בשיפוץ הנו נכס שלא משתמשים ולא יכולים להשתמש בו. הפטור יינתן רק כאשר לא ניתן להשתמש ולא משתמשים בכל הנכס ורק לאחר בדיקת פקח בנכס. לא יאושרו בקשות רטרואקטיביות אלא אם כן תינתן סיבה מוצדקת להגשה באיחור. לבקשה רטרואקטיבית יש לצרף: 1.בקשה מנומקת להגשת הבקשה באיחור. 2.הסכם עם הקבלן שביצע את השיפוץ וחשבוניות התשלום. 3.תמונות נושאות תאריך על מצב הנכס. (חובה) שדה חובה

סוג נכס (חובה) שדה חובה

דלת כניסה נעקרה (חובה) שדה חובה

הריצוף נעקר (חובה) שדה חובה

אין אינסטלציה וכלים סניטרים (חובה) שדה חובה

שיפוץ מטבח בלבד (חובה) שדה חובה

שיפוץ מקלחת בלבד (חובה) שדה חובה

הנכס מחובר לחשמל (חובה) שדה חובה

 

הנכס מחובר למים (חובה) שדה חובה

האם הוגשה בקשה לנכס הרוס/ בשיפוץ (חובה) שדה חובה

כל המבנה נהרס (חובה) שדה חובה

הגג פורק (חובה) שדה חובה

חלונות פורקו (חובה) שדה חובה

 

 

Browser not supported