טופס בקשה התאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה: מוגבלות בשמיעה: בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים. מוגבלות בראייה: בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז. לקויות למידה: אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד. שאר המוגבלויות: אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה

Browser not supported