בקשת הרשמה לתושבים חדשים לבתי ספר /גנים בתחומי המועצה

הורים יקרים, טופס זה מיועד עבור תושבים חדשים במועצה אזורית חוף השרון שמתכוונים לעבור ללמוד במוסד לימודי בתחומי המועצה. לתשומת ליבכם לפני מילוי הטופס יש לוודא כי הטפסים הבאים מצויים ברשותכם: * צילום תעודת זהות + ספח מלא. * אישור מגורים ממזכירות היישוב. לידיעתך, מילוי טופס זה כולל מילוי שני טפסים מקוונים לויתור סודיות עבור האגף לחינוך וליועצ/ת ביה"ס. טופס שלא ימולא בצרוף הטפסים הנ"ל לא יטופל. לתשומת ליבכם! במידה וההורים גרושים, יש למלא שני טפסים עבור הילד/ה על ידי כל אחד מההורים.

Browser not supported
Browser not supported
סמן במידה וההורים גרושים
סמן במידה וההורים גרושים (חובה) שדה חובה

פרטי הגננת / המורה

ויתור סודיות לאגף החינוך

אני מצהיר/ה כי הפרטים הנ``ל שמסרתי נכונים ומדוייקים. אני מתחייב לעדכן את אגף החינוך בכל שינוי, אם יהיה. הובהר לי כי הפרטים הנ``ל הם לשימוש המערכת הפדגוגית וחלק מן הנתונים יועברו למערכות המידע של משרד החינוך. עפ``י הנהלים ואני מאשר שימוש במידע זה.

Browser not supported
Browser not supported

ויתור סודיות לביה``ס בתחומי המועצה

אני מצהיר/ה כי הפרטים הנ``ל שמסרתי נכונים ומדוייקים. אני מתחייב לעדכן את אגף החינוך בכל שינוי, אם יהיה. הובהר לי כי הפרטים הנ``ל הם לשימוש המערכת הפדגוגית וחלק מן הנתונים יועברו למערכות המידע של משרד החינוך. עפ``י הנהלים ואני מאשר שימוש במידע זה.

Browser not supported
Browser not supported