הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך

בקשת הרשמה לתושבים חדשים לבתי ספר /גנים בתחומי המועצה

 

 
 
הורים יקרים,
ברוכים המצטרפים למועצה האזורית חוף השרון.
אנא וודאו כי ברשותכם המסמכים הבאים :
1. חוזה רכישה / שכירות חתום עולל תאריכים.
2. אישור מגורים ממזכירות / וועד הישוב  
3. אישור ביטול רישום / גריעה מהרשות ממנה מגיעים
4. צילום ת.ז.+ ספח פתוח ומלא בו מופיעים הילדים 
*מיד עם שינוי כתובת בתעודת זהות יש להעביר צילום ת.ז. של שני ההורים+תמצית רישום של הילדים ולא יאוחר מה- 1.9.
5. ויתור סודיות עבור אגף החינוך במועצצה האזורית חוף השרון , שפ"ח, יועצת בית הספר, גננת.
ויתור סודיות לרישום לחצו כאן
ויתור סודיות לרישום גני ילדים לחצו כאן 
אם יש אבחון כלשהו אבחון בקשה אליה לא יצורפו המסמכים הנדרשים לא תטופל.
6. במידה וצריך הנגשה נא מלאו את הטופס הבא  לחצו כאן  
 
* לידיעתכם,  עפ"י חוזר מנכ"ל סב/7 (א) – רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם, לרבות מקום מגוריו הקבוע.
   עוד בטרם הרישום ובכל שלב במהלך השנה לנציגות מטעם אגף החינוך במועצה, שמורה הזכות החוקית לקיים ביקור בית בהתאם לשיקול דעת מקצועי.
 
 

פרטי הילד/ה

עולה לכיתה / גן
האם נדרשות התאמות נגישות להורה/ ילד/ה
 

מסמכים נדרשים

 

מיד עם שינוי כתובת בת.ז. יש להעביר צילום ת.ז. של שני ההורים +תמצית רישום של הילדים

 
 

פרטי המורה / הגננת 

 
 
 

אני מצהיר/ה כי הפרטים הנ``ל שמסרתי נכונים ומדוייקים. אני מתחייב לעדכן את אגף החינוך בכל שינוי, אם יהיה. הובהר לי כי הפרטים הנ``ל הם לשימוש המערכת הפדגוגית וחלק מן הנתונים יועברו למערכות המידע של משרד החינוך. עפ``י הנהלים ואני מאשר שימוש במידע זה. 

 

 

 פרטי ההורים 

האם ההורים גרושים/פרודים/ רווקים (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 
Browser not supported