מועד הבחירות נדחה  לתאריך  27/02/24.

לאחר הגשת מועמדויות ורשימות מועמדים, להלן סיכום המצב:

 קיים מועמד אחד לתפקיד ראש רשות שהינו מר אלי ברכה, ראש רשות מכהן.

בשל כך, לא יתקיימו בחירות לראש רשות. ביום הבחירות תתקיים הכרזה עליו כזוכה בתפקיד.

ביישובים בהם קיימת רשימת מועמדים אחת למועצה ו/או לוועד מקומי, לא יתקיימו בחירות והזוכים יוכרזו על ידי מנהל הבחירות ביום הבחירות.

יתקיימו בחירות ב- 2 יישובים:

אודים (למועצה)

חרוצים (למועצה ולוועד מקומי)

 

לתושבי בצרה:

מאחר והתקבלו התפטרויות של חלק מהמתמודדים ברשימות מועמדים למועצה ולוועד המקומי. לא יתקיימו בחירות ביישוב בצרה

לתושבי כפר נטר:

מאחר והתקבלו התפטרויות של כל במועמדים מרשימת מועמדים למועצה (יחד למועצה) ולוועד המקומי (יחד) . לא יתקיימו בחירות ביישוב כפר נטר

 

להלן קישור לאתר של משרד הפנים לצפייה במועמדים.

 https://bchirot-muni.moin.gov.il/myauthority  

להרחבה ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות,) התשי"ח-,1958 שהינו המקור החוקי לכללים, דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הועד המקומי ועוד. מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים - יחידת המפקח על הבחירות,

בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior/govil-landing-page

למידע ושאלות לגבי הבחירות ניתן לפנות ללירז אונגר, המרכזת את נושא הבחירות  במייל: [email protected]

מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים:

דוד סלבין

חברי ועדת הבחירות שנבחרו על ידי מליאת המועצה הם:

אבנר פוקס

גוטספרוכט שמעון

סיגל חנניה

הודעה בדבר קולות פסולים לחצו כאן 

מודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות למועצה – אודים 1.0 לחצו כאן 

מודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות למועצה – אודים 2.0  לחצו כאן 

מודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות למועצה – חרוצים 1.0 לחצו כאן

הודעת בחירות – אודים לחצו כאן 

הודעת בחירות – חרוצים  לחצו כאן