תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2020 – לצפייה בתוכנית לחץ כאן 

טופס הגשת מועמדות למכרז 

עבור לארכיון המכרזים