כחלק משיפור השירות לתושב ושמירה על הסדר הציבורי יגביר אגף התפעול המוניציפלי במועצה את סיורי הפיקוח והאכיפה בשטחי הרשות לאורך היממה

דגש מיוחד יושם על כלבים משוטטים, השלכת פסולת בניין וחניה בחניות נכים.  

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון – 09-9596517