בשתי הלילות הקרובים בין ראשון לשני ובין שני לשלישי (11-13/2/24)  יבוצעו עבודות לשיקום המיסעה בכיכר הכניסה לשפיים מקביל לכביש 2.

ביצוע העבודות החל מהשעה 00:00 ועד השעה 05:00.

במהלך העבודות, תוגבל התנועה בכיכר והכיכר תחסם באופן מלא.

כמו כן, כניסה ויציאה מהקיבוץ בהכוונת פקחים שיוצבו.

תודה על שיתוף הפעולה והסבלנות.