פרסומת

דלג לתוכן העמוד

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 על מנת לאתר את הפרוטוקול הנדרש יש לבחור את סוג הועדה: מליאה, איכות הסביבה,מכרזים וכו

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סדר היום פרוטוקול תמלול חומר נלווה
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 33 תאריך: 04/11/2021 סדר היום: עדכון החלטה בנוגע ללקיחת הלוואהע"ס 1.5מיליון ש"חעקב שינוי הריבית פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 32 תאריך: 01/09/2021 סדר היום: 1. אישור הלוואות. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 31 תאריך: 30/05/2021 סדר היום: 1. אישור דוחות כספיים 2020. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 30 תאריך: 27/04/2021 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור נושא לקיחת הלוואות. 2. הגדלת חוזה בפרויקט בוסטרים וקו 20". 3. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 29 תאריך: 21/03/2021 סדר היום: 1. עדכון בנושא לקיחת הלוואות. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 28 תאריך: 20/12/2020 סדר היום: על סדר היום: 1. תקציב החברה לשנת 2021. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 27 תאריך: 16/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 26 תאריך: 10/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 25 תאריך: 09/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 24 תאריך: 26/08/2020 סדר היום: 1 .מינוי מנהל כספים. 2 .אישור עדכון מורשי חתימה של החברה. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 23 תאריך: 21/06/2020 סדר היום: .דוחות כספיים 2019 . 2 .עדכון שכר מנכ"ל. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 22 תאריך: 15/01/2020 סדר היום: 1 .הצגת תכנית עסקית 2020 – 2030 . 2 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 21 תאריך: 08/12/2019 סדר היום: .הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת. 2 .הגדלת חוזה מי העמק קו יקום אודים. .2020 תקציב. 3 4 .הסכם תל יצחק. 5 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 20 תאריך: 15/09/2019 סדר היום: .תעריף גליל- ים. 2 .עדכון מינוי ועדת מכרזים. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 1 תאריך: 25/07/2019 סדר היום: שינוי שיטת התשלום של החברה למחזור מים וקולחים: מהמחאות להעברות בנקאיות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 19 תאריך: 30/06/2019 סדר היום: .דוחות כספיים 2018 2 .מבנה ארגוני 3 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

דוח כספי לשנת 2018 לחצו כאן 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 18 תאריך: 17/04/2019 סדר היום: 1.אישור תקנון החברה. 2 .אישור שכר המנכ"ל. 3 .פנלים סולריים במאגר. 4 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 17 תאריך: 24/12/2018 סדר היום: 1. תקציב ותוכנית עבודה 2019 2. מינוי רו"ח 3. מינוי ועדות 4. אשרור מורשי חתימה 5. עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 16 תאריך: 29/07/2018 סדר היום: 1. מינוי ו. ביקורת 2. עדכונים שוטפים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 15 תאריך: 29/04/2018 סדר היום: 1 .דוחות כספיים 2 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 14 תאריך: 25/03/2018 סדר היום: 1. עדכון התקדמות פרויקטים. 2. עדכון בשינויים תפעוליים - השלכות תקציביות אפשריות. 3. בדיקה לגבי חיוב יקום בשנת 2016, והצעה להסדר. 4. עדכון בנושא תשלום בכרטיס אשראי. 5. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 13 תאריך: 24/12/2017 סדר היום: 2018 תקציב. 1 עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 12 תאריך: 15/11/2017 סדר היום: 1. מינוי מנכ"ל החברה – גיל שטרסברג 2. עדכונים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 11 תאריך: 13/08/2017 סדר היום: .עדכון תקציב 2017 2 .תקנון התאגיד 3 .עדכונים בעניין קו הרצליה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 9 תאריך: 23/03/2017 סדר היום: 1 .עדכון לגבי התכנית לאגודה שיתופית 2 .קביעת מדיניות גבייה וחיוב 3 .בחירת נציג לעדת בחינה למנכ"ל פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 8 תאריך: 19/02/2017 סדר היום: תקציב החברה לשנת 2017 עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]