דלג לתוכן העמוד

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 על מנת לאתר את הפרוטוקול הנדרש יש לבחור את סוג הועדה: מליאה, איכות הסביבה,מכרזים וכו

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סדר היום פרוטוקול תמלול חומר נלווה
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 15 תאריך: 27/06/2022 סדר היום: צו המיסים 2023 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13 תאריך: 30/06/2021 סדר היום: 1. עדכון תקציב 2. צו המיסים 2022 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 12 תאריך: 18/04/2021 סדר היום: 1 .אישור תקציבי ועדים מקומיים 2 .תב"רים 3 .תנאי הלוואה מעודכנים לאישור 4 .עדכון הסכם הלוואת בעלים שניתנה בשנת 2016 לחברה למחזור 5 .עדכון בנושא הליך הוצאה לפועל קולחי השרון פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 11 תאריך: 02/02/2021 סדר היום: תקציבי 2021 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 10 תאריך: 19/07/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 9 תאריך: 16/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

צו המיסים 

דוח רבעוני 4-2019

פרוטוקול ועדת תמיכות מס 3 2020 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 8 תאריך: 16/02/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 7 תאריך: 22/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6 תאריך: 01/09/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 5 תאריך: 24/06/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 12/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 10/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 04/02/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 23/12/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 35 תאריך: 19/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 34 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 

חומר נלווה 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 33 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 32 תאריך: 29/04/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 31 תאריך: 18/03/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 30 תאריך: 28/02/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 29 תאריך: 25/12/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 28 תאריך: 06/12/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 27 תאריך: 21/11/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 26 תאריך: 26/10/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 2

חומר נלווה 3

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25 תאריך: 12/09/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24 תאריך: 20/08/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 23 תאריך: 04/06/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול: