המחלקה אחראית על יצירת תשתית תרבותית איכותית, תוססת ועקבית , הנותנת מענה לכלל האוכלוסייה על מרכיביה המגוונים.

תפקיד מחלקת תרבות הינו יצירת אינטראקציה ושיתוף פעולה בין התושבים ביישובי המועצה.

טיפוח צריכת תרבות והגדלת מספר " צרכני התרבות " המועצתיים. חתירה למענה ספציפי לכל קבוצת גיל.

 

 

יצירת קשר :

 

טבלת אנשי קשר - מחלקת תרבות ופנאי
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
אורלי הדס אחראית תרבות 09-9596500 [email protected]