נוסד ב- 1948 על ידי ניצולי שואה ומשתייך לתנועת האיחוד החקלאי. זהו הישוב היהודי הראשון שהוקם בארץ לאחר קום המדינה. שם המושב לקוח מספר זכריה ג'2: "אוד מוצל מאש" כסמל לניצולים מן השואה. בתחומי המושב שוכן אתר ארכיאולוגי הכולל מצודה ישראלית קדומה. באודים מתגוררים כ – 1280 תושבים.

כדאי לראות: מגדל המים, שמורת אודים, בתי אודים הישנים (בשמורה). ענפי כלכלה : מטעים, לול, תפוחי אדמה.

מזכירות ישוב אודים

מזכירות הישוב
 

אתר היישוב     דיווח ועד יישובי