הוקם ב-1 באוגוסט 1946, וראשיתו בגרעין חיילים מארץ ישראל, ששירתו במלח"ע 2 בחיל ההנדסה הבריטי ליד העיר בצרה בעיראק. כששבו ארצה הוצעה להם ע"י המדור להתיישבות המעמד הבינוני קרקע להתיישבות ליד רעננה. כיום מונה המושב כ 1230 תושבים.

מזכירות ישוב בצרה

מזכירות הישוב
 

אתר היישוב     דיווח ועד יישובי