במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים.pdf