במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: reuth@hof-hasharon.co.il

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים.pdf