גיל שטרסברג

מנכ"ל
כתובת למשלוח דואר: מועצה אזורית חוף השרון, שפיים, מיקוד: 6099000.
 

מפעל השבת הקולחים – חוף השרון

עד הקמת מפעל ההשבה של חוף השרון, זרמו הקולחים המטוהרים ממכוני טיהור השפכים באזור לנחלים ולים.

מטרת מפעל השבת הקולחים – חוף השרון היא, קליטת קולחי הרצליה, רעננה וקולחי השרון ממתקני הטיהור המוניציפאליים, והזרמתם לחקלאים באזור על פי הצורך.

מפעל ההשבה כולל כיום את המרכיבים הבאים:

  1. מאגר תל יצחק בנפח אגירה של כ-2.1 מיליון קוב.
  2. צנרת לקליטת הקולחים ממט"ש קולחי השרון ממט"ש רעננה וממט"ש הרצליה.
  3. צנרת לאספקת הקולחים לחקלאי האזור.

בשנת 2022 מספק מפעל ההשבה כ-7  מיליון קוב לחקלאי האזור

בתכנון הגדלת יכולת האספקה של מפעל ההשבה לכ-8 מיליון קוב.

היקף הפרויקט עד כה כ-85 מיליון ₪. מקור המימון העיקרי הוא מענקי מדינה כנגד המרות מים שפירים ממכסות המים של החקלאים.

דירקטוריון החברה למחזור מים וקולחים במועצה אזורית בע"מ

לקבלת קובץ מונגש יש ליצור קשר עם רעות 09-9594630