1. "כרטיס לשני הכיוונים""- יוסי ושרי אלפי.
  2. "מופע אינטימי"- שלומית אהרון.
  3. "כמו צמח בר"
  4. רעיה פירסט ורחל שפירא.
  5. יום הוותיק-
  6.  מועדון זמר- אלי גורנשטיין.
  7. השירות לאזרח הוותיק
  8. סדנה לאמהות