טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

לממונה על תלונות הציבור אין סמכות להורות על ביטול קנסות חניה, סמכות זו נתונה בידי התביעה העירונית בלבד.
פרטי המתלונן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלונת עורך דין בשם לקוח

פרטי התלונה