מלגות תשלומי הורים לשנה"ל תשפ"ד לתלמידי גני בצרה וכפר נטר

מועצה אזורית חוף השרון מעניקה מלגות השתתפות בתשלומי הורים לגני בצרה המנוהלים ע"י המועצה.
סכום המלגה המאושרת תועבר לגן בו לומד התלמיד

קריטריונים

  1. תושב המועצה (רישום על פי תעודת זהות)
  2. הכנסה לנפש (ראה פירוט בהמשך). מבוסס על טבלת השתתפות הורים בפנימיות ומשפחות אומנה של משרד הרווחה.

תושב שכבר הגיש בקשה השנה – אין צורך בהגשה חוזרת , הבקשה תבחן לפי הקריטריונים החדשים.

טבלת השתתפות לתשלומי הורים לבתי הספר מעודכנת

עד 1,595 ש"ח לנפש – 60% מהתשלום ועד לתקרת סכום של 780 ש"ח
עד 1,987 ש"ח לנפש – 50% מהתשלום
עד 2,478 ש"ח לנפש – 40% מהתשלום
עד 3,098 ש"ח לנפש – 30% מהתשלום
עד 4000 ש"ח לנפש – 20% מהתשלום

מסמכים דרושים

*לכל ילד יש למלא טופס בנפרד 

*חובה לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית
  • מצב משפחתי ומספר הילדים 
  • 3 תלושי שכר אחרונים  של שני ההורים
  •  עצמאיים נדרש להעביר שומה אחרונה 
  • אישור מוועד היישוב על מגורים
  • לחברי הקיבוצים נדרש להעביר תקציב הקיבוץ
  • מועד אחרון להגשה בתאריך 19.06.2024

לפתיחת הטופס לחצו כאן

 

לפרטים ולברורים נוספים ניתן לפנות למחלקת חינוך:

אורית ענבר

רפרנטית תקציבים, קולות קוראים