מלגות תשלומי הורים לשנה"ל תש"פ לתלמידי גני בצרה

מועצה אזורית חוף השרון מעניקה מלגות השתתפות בתשלומי הורים לגני בצרה המנוהלים ע"י המועצה.
סכום המלגה המאושרת תועבר לגן בו לומד התלמיד

קריטריונים

  1. תושב המועצה (רישום על פי תעודת זהות)
  2. הכנסה לנפש (ראה פירוט בהמשך). מבוסס על טבלת השתתפות הורים בפנימיות ומשפחות אומנה של משרד הרווחה.

טבלת השתתפות לתשלומי הורים לבתי הספר

עד 1,595 ש"ח לנפש – 60% מהתשלום ועד לתקרת סכום של 780 ש"ח
עד 1,987 ש"ח לנפש – 50% מהתשלום
עד 2,478 ש"ח לנפש – 40% מהתשלום
עד 3,098 ש"ח לנפש – 30% מהתשלום
עד 3,500 ש"ח לנפש – 20% מהתשלום

מסמכים דרושים

  • צילום ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית, מצב משפחתי ומספר הילדים
  • אישור הכנסה שנתי של ההורים/ 3 תלושי שכר אחרונים.
    – במקרה של הורים גרושים נדרשים תלושי השכר של שני ההורים
    – עצמאיים נדרש להעביר שומה אחרונה שיש ברשות המבקש
  • אישור מוועד היישוב על מגורים

מועד אחרון להגשת מלגה 31.10.2019

הועדה תתכנס בתחילת דצמבר 2019

תשובות יימסרו עד תחילת ינואר 2020.

להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון לחץ כאן

לפרטים ולברורים נוספים ניתן לפנות למחלקת חינוך:

אורית ענבר
מזכירות האגף